Öğretim Üyemizden 2 Önemli Buluş

17 Ağu 2022

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibi iki önemli buluşa imza attı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Bir Ar-Ge üniversitesi olarak büyük başarılara imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademisyenleri yaptıkları çalışmalarla fark yaratmaya devam ediyor. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibi yaptıkları buluş niteliği taşıyan iki farklı projenin patentini aldılar.

Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli alternatiflerinden birisi olan “biyokütle” kaynakları alanında yaptığı iki önemli buluş, Uluslararası İspanya Patent Enstitüsü’nden patent belgesi ve patent tescili aldı.

Prof. Dr. İnce, “Rumen Funguslar Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması” adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Bir biyokütle kaynağı olarak kabul edilen hayvan dışkısı, yenilenebilir enerji kaynakları içinde önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Biyokütleden enerji sistemleri için uygulanan teknolojilerin işletme kolaylığı, küçük işletmeler için ısı kaynağı; daha büyük ölçekli işletmeler için ise bir elektrik santrali olarak çalışabilmesine imkân vermektedir. Hayvan dışkısından biyogaz eldesi anaerobik çürütücülerin en önemli uygulamalarından biridir. Yakın gelecekte, yenilenebilir enerji üretimi, entegre biyodönüşüm konsepti ve atık yönetimi çerçevesinde anaerobik çürütücülerin daha yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Bu nedenle, hayvan dışkısından elde edilen biyokütle enerjisi evsel, ticari ve endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Böylelikle hem temiz ve çevre dostu yenilenebilir enerji üretilebilmekte hem de tarım ve hayvancılıkta karşılaşılan hayvan atıklarının depolanma sorunu çözülmektedir.”

Prof. Dr. İnce, tescil alan diğer buluşları “Rumen Fungusları Kullanılarak Mikroalglerden Elde Edilen Biyometan Verimliliğinin Arttırılması” hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Dünya da artan çevre duyarlılığı, ağırlaşan çevre mevzuatları, Kyoto ve benzeri protokol ve sözleşmeler çevre yatırımlarını mecbur kılmaktadır. Çevre yatırımları içerisinde büyük bir paya sahip olan yenilenebilir enerji üretimini, atık değerlendirmesini ve karbon emisyon azaltımını aynı anda mümkün kılan algal biyoteknoloji 2000’lerde dikkat çekmeye başlamıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji açığı yaşam standartlarının artması ve gelişen sanayileşme neticesinde giderek büyümektedir. Ayrıca, hızlı bir şekilde atmosferde artmakta olan karbondioksitin yarattığı küresel ısınma gelecekte çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden fotosentezle elde edilebilecek bir enerji kaynağı, karbon-nötr ve yenilenebilir olması dolayısıyla oldukça dikkat çekicidir. Algler, fotosentez yoluyla karbondioksiti ve güneş ışığını çok etkin bir şekilde enerjiye dönüştüren ve bu süreçte de yağ üreten küçük birer biyolojik fabrikadır ve bu yüzden tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında çok önemli bir fonksiyona sahiptir.”

Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyoruz.

Patentlerin Künyeleri

1. Buluş: Rumen Funguslar Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Orhan İnce, Prof. Dr. Bahar İnce, Doç. Dr. Sevcan Aydın, Elif Yıldırım

İspanya Başvuru Numarası: P201990040 

Tescil Numarası: ES2743316 

Tescil Tarihi: 27.02.2021

2. Buluş: Rumen Fungusları Kullanılarak Mikroalglerden Elde Edilen Biyometan Verimliliğinin Arttırılması

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Orhan İnce, Prof. Dr. Bahar İnce, Doç. Dr. Sevcan Aydın, Elif Yıldırım

İspanya Başvuru Numarası: P201990041

Tescil Numarası: ES2743548

Tescil Tarihi: 27.02.2021

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir